aftægtsbolig


Projekt / project: aftægtsbolig
År / year: 2010
Adresse / location: søtoftegård, stenløse
Bygherre / client: familien jensen
Areal / size: 270m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Et generationsskifte står for døren på Søtoftegaard. Datter og familie skal flytte ind i hovedhuset, og forældrene flytter ind i en aftægtsbolig placeret i et grænseland mellem en afskærmet smuk klassisk have og det åbne landbrugslandskab i Nordsjælland. Den nye bolig fletter sig ind mellem træer af forskellig type, som tilsammen udgør et hegn – et skovbryn.

For ikke at beskadige rødder svæver bygningen over jorden på få punktfundamenter. Fundamenterne bærer en stærk stålramme, med udstøbte trapezplader, der tilsammen udgør en stabil flade. På denne flade opmures villaen i porotherm med en til sagen specialudviklet facadesten i tegl.

Boligens funktioner er arrangeret i et åbent rumligt forløb – kulminerende i et orangeri, der åbner volumenet for landskabet og for solens varme – designet til 2 mennesker med et stærkt socialt liv. En terrasse mod vest forbinder huset med det gamle Søtoftegaards have, medens en terrasse mød øst er platform for en storslået udsigt over et bølgende landskab.

En / A generational change is approaching at Søtoftegaard. The Daughter and her family will move into the main house and the parents will move into a new house placed in a border area between a secluded beautiful classical garden and the open agricultural landscape in northern sjælland. The new house weaves its way between trees of different types, which together form a fence – a forest edge.

In order not to damage the roots the building hovers above ground in a few point foundations. The foundations carry a strong steel frame with cast trapezium plates, which together form a stable surface. On this surface the villa is built in porotherm with for this case specially developed stone facade of brick.

Residential functions are arranged in an open spatial sequence – culminating in an Orangerie, which opens the volume to the countryside and the heat of the sun – the buliding is designed for 2 people with a strong social life. A terrace to the west connects the house with the old Søtoftegaards garden, whilst a terrace to the east is a platform for a magnificent view over a wavy landscape.

boligens placering midt på marken i kanten af skovbrynet

plan