ballerup bymidte


Projekt / project: planlægning, parallelopdrag
År / year: 2010
Adresse / location: ballerup
Bygherre / client: ballerup kommune
Areal / size:
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Ballerup Kommune ønsker at fremme en byudvikling i Ballerup Bymidte for at få skabt en ny tæt og levende bymidte – et knudepunkt og centrum for handel, beboelse, kultur og erhverv sammenholdt af arkitektonisk kvalitet.

Entasis blev sammen Ekstrakt, trafikingeniør Jens Rørbech, ejendomsudvikler Momentum, formidler Niels Bjørn, kunstner Peter Holst Henckel prækvalificeret til parallelopdraget til opgaven med at forny Ballerup Bymidte.

 Hovedgrebene i udviklingsplanen er etableringen af en kulturplads på den eksisterende banegårdsplads, en kulturtrappe (Baltrappen) med tilknytning til Ballerupcentret og Stationen samt et grønt promenadebånd rundt om bykernen – “sløjfen” – som samlende figur.

Uddrag fra dommerbetænkningen
”Entasis præsenterer et afstemt og troværdigt forslag, som står stærkt i kraft af de afstemte bymæssige rumligheder og det store grønne greb og en stor seriøsitet også i den økonomiske behandling.”

En / Ballerup Municipality wishes to promote an urban development in ballarup City Centre to create a new dense and vibrant city center – a hub and center for commerce, housing, culture and business in conjunction with architectural quality.
Entasis was with Ekstrakt, traffic engineer Jens Rørbech, property developer Momentum, facilitator Niels Bjørn and artist Peter Holst Henckel prequalified for the parallel competition of renewing the Ballarup City Center.

The key elements in the development plan are the establishment of a cultural space in the existing yard space, a culture staircase (Baltrappen) associated with the Ballarat Centre and station, and a green promenade around the city center – “the loop” – as a unifying figure.

Excerpt from the jury’s report
“Entasis presents a balanced and credible proposal, which positions itself through the balanced city spaces and the green promenade and a great seriousness in the economic treatment.”

oversigtsplan

snit i banegårdspladsen

snit i baltrappen