bibliarium


Projekt / project: nybygning kultur
År / year: 2010 –
Adresse / location:  –
Bygherre / client: præsidiet
Areal / size: 2.476m2
Entreprisesum / contract sum: 99.0 mill. Kr.

Dk / Entasis har fået som opdrag at skabe den arkitektoniske ramme om formidlingen af bibelske fortællinger i et såkaldt bibliarium. Bibliarium er det første af sin art i verden og skal således finde sit eget udtryk. Indholdsmæssigt peger bygningen bagud i tid samtidig med at den præsenterer en radikal nyskabelse: Bibelen som fortælling omsat til arkitektur.

Baggrunden for projektet er et behov for at formidle Bibelens indhold på en ny måde og i en delagtiggørende iscenesættelse at engagere, oplyse og skabe dialog.

En / Entasis was commissioned to create the architectural framework for the dissemination of biblical stories in a socalled bibliarium. Bibliarium is the first of its kind in the world and must find its own expression. The contents of the building reach backwards in time while it presents a radical innovation: the Bible as narrative translated into architecture.

The background of the project is a need to communicate biblical content in new ways and trough an including orchastration to engage, inform and create dialogue.

skitse af grundrummet

modelfoto betlehem

modelfoto lignelser

modelfoto patriarkerne