brøset


Projekt / project: bybygning, konkurrence
År / year: 2010
Adresse / location: brøset, trondheim
Bygherre / client: trondheim kommune
Areal / size: 32 ha., etageareal 210.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / 13 fremtidsbyer har sat meget ambitiøse krav til forholdet mellem komfort, arkitektur, forretning og co2-udledning. Flagskibet for dette samarbejde mellem stat og kommuner er udviklingen af en ny bydel i Trondheim: Brøset. 4 team blev indbudt i et parallelopdrag og Entasis arbejdede sammen med Asplan Viak.

Bydelen bygges op omkring en almenninge (central plads) hvor historiske fredede ejendomme indrettes på ny til kontorhotel, hotel og borgerhus. Skole, plejecenter, omsorgsboliger og kollegieboliger tilføjes og et nyt aktivt byrum opstår.

En / 13 cities of the future have set very ambitious demands on the relationship between comfort, architecture, business and co2 emissions. The flagship of this cooperation between state and local governments is the development of a new neighborhood in Trondheim: Brøset. 4 team were invited to a parallel assignment and Entasis worked with Asplan Viak.

The district will be built around a green (central square) where historic listed buildings transformed into office hotel, hotel and community center. School, nursing home, care homes and student flats are added and a new active city spaces is created.

oversigtsplan

[pdf] snit rækkehuse

[pdf] snit sykehjem

[pdf] snit omsorgsboliger

[pdf] snit studenterboliger

[pdf ] snit by-villa