byens ø


Projekt / project: konsulent byplan og workshop, konkurrence
År / year: 2009-10
Adresse / location: odense havn
Bygherre / client: odense kommune m.fl.
Areal / size: 3.2 ha, etageareal 65.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / I 2009 vandt Entasis en ud af 3 stk. førstepræmie i den åbne nationale konkurrence om Byens Ø – i Odense der står overfor omdannelse fra ekstensivt udnyttet erhvervs- og havneareal til intensiv kulturdynamo med et righoldigt byliv.

Forslaget rummede en række forskellige måder at møde og udnytte vandet på langs kajkanten. Mod nord anlægges en strandpark, med faste tunge sten der terrasseres ned i vandkanten. Mod vest anlægges et kajakhotel med trampe til vandkanten og landingsbro. Her findes også et udspring og en tilhørende dusch. Mod øst anlægges bådebro med klubhus.

En / In 2009 entasis was awarded one out of 3 first prizes in the open international competition ’byens Ø’ in Odense. The city is facing the tranformation of an extensivly utilized industrial habourarea to an intensiv cultural dynamo with a rich city life.

The porposal entailed a number of different ways to attack and use the surrounding water along the quays. In the north of the island a new beach park with heavy stones will be terrassed into the water and to the west a kayak hotel with a trample at the edge of the water and along with a pier. In the same place you can find diving facilities and showers. To the east the plan suggests a jetty and a clubhouse.

aktiviteter på kajkanten