byhuse på carlsberg


Projekt / project: 2 x nybygning
År / year: 2008 –
Adresse / location: jc jacobsens gade, carlsberg
Bygherre / client: carlsberg ejendomme
Areal / size: hhv. 4.700m2 og 2.400m2
Entreprisesum / contract sum: hhv. 98 mill.kr og 48 mill.kr.

Dk / bryghuspladsen skal mod vest flankeres af en karre på ca. 17.000 m2, der placeres over en parkeringskælder på ca. 15.000 m2. karréen og gårdhuse inde i karréen rummer en blanding af bolig, erhverv, leisure, kultur og detail-handel. Karreen deles op i 4-6 byhuse hvor af entasis projekterer 1-2 af disse foruden de omfattende kældre. entasis fungerer desuden som koordinerende arkitekt.

En / to the west bryghuspladsen will be flanked by af city block of about 17.000m2, placed on top of a parking basement of 15.000m2. The block and the courtyard houses inside the block contains a mixture of housing, commercial, leisure, culture and retail. The block is devided in 4-6 city houses, with entasis developing 1-2 of them as well the extensive parking facilities. Entasis also functions as the coordinating architect.

husenes placering i blokken

snit gennem blokken og det terrasserede terræn