carls gave


Projekt / project: byfornyelse/transformation, konkurrence
År / year: 2003
Adresse / location: vesterbrogade 127, københavn
Bygherre / client: carls gave ab
Areal / size: 2.600m2
Entreprisesum / contract sum: –

Dk / entasis vandt konkurrencen om byfornyelse på vesterbrogade. carls gave ab ønskede udbygning mellem trappetårne samt nye badeværelser. forslagets nerve nbso online casino reviews var gennemgående at bygge videre på den hvidmalede aptering til de gamle gulstensmure. bad, døre, lysninger, gulve, glasfacader og ekstraisolering af gavl står i hvid finish.

En / entasis won the competition for urban renewal on vesterbrogade. carls gave ab wanted an extension between stair turrets and new bathrooms. overall, the essence of the proposal was to continue building on the white-painted fittings for the old yellow walls. baths, doors, lights, floors, glass facades and extra insulation of the gable also appear in a white finish.