carlsberg


Projekt / project: rammelokalplan, konkurrence
År / year: 2007 –
Adresse / location: carlsberg, valby
Bygherre / client: carlsberg ejendomme a/s
Areal / size: grundareal 20 ha, eksisterende bygninger ca. 100.000m2, nybyggeri ca. 500.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / ”Probably the best town in the world” lød en af de mange begejstrede anmeldelser af konkurrenceforslaget i dagspressen, da Entasis i maj 2007 vandt den store internationale idékonkurrence om udformningen af en ny bydel på carlsberggrunden – blandt 221 indkomne forslag fra 35 lande.
Uddrag af motivationen:
“Projektet er ikke et forslag til en historisk by og museumsgørelse af carlsberg, men et udviklingsorienteret og robust forslag til en moderne by med kontraster mellem højt og lavt, eksisterende og nyt, oplevelsesmæssigt labyrintisk og aksialt.”
“samlet udtrykker forslaget en sådan grad af oplevelsesrigdom og følsom tilpasning, kombineret med en enkelthed i sine strategier for området, at der er tale om en særlig kunstnerisk nyfortolkning af klassiske bygnings-, byrums- og byudviklings-tendenser. ”
Entasis forestod landskabsarkitektarbejdet i forbindelse med planarbejdet. Dette rummede byrumsanalyser, mikroklimatiske analyser og vigtigst af alt – programmet for 16 vidt forskellige byrum.

priser / [world architecture festival]
link / [carlsbergbyen.dk] [carlsbergbyen.dk]2  [worldarchitecturefestival.com] [realdania.dk]

En / ”Probably the best town in the world” – was one of the many enthusiastic reviews after entasis in 2007 won the big international open competition of a new city on the old grounds of carlsberg – entasis was one of 221 entries from 35 diferent contries.

excerpts from the motivation:
“this entry is not a proposal for the creation of a historical city and museumfication of Carlsberg but a developmentoriented, robust proposal for a modern city featuring contrast between high and low, existing and new elements, and labyrinthic and axial experiences of the site”
“as a whole this proposal expresses a multitude of ideas and a sensitive adaption combined with a simplicity in the strategies proposed for the area, which makes it an outstanding new, artistic interpretation of classical development of buildings, urban spaces and urban areas”
Since then entasis has been in charge of the landscape planning, which contained urban analysis, micro-climatic analysis and most importantly – the program for 16 different urban spaces.

awards / [world architecture festival]
link / [carlsbergbyen.dk] [carlsbergbyen.dk]2  [worldarchitecturefestival.com] [realdania.dk]

visualisering af elefantporten

situationsplan – carlsberg

carlsberg set fra oven

plan over kælderen under carlsbarg

visualisering fra kollonnade