dynamoen


Projekt / project: nybygning daginsitution, konkurrence
År / year: 2011
Adresse / location: vallensbæk
Bygherre / client: vallensbæk kommune
Areal / size: 1.200m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 15.0 mill. Kr.

Dk / Entasis deltog i konkurrencen om en integreret daginstitution i Vallensbæk. Konkurrencen blev afholdt som en totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation.

Vi omsatte den pædagogiske profil til et på alle måder dynamisk hus. Dynamisk set i forhold til indfrielse af de behov, som hver enkelt barn og aldersgruppe havde. Dynamisk set i forhold til forholdet mellem pædagogik og indretning, der bør udvikle sig over bygningens 100-200 årige liv. Og dynamisk i forhold til bygningens energiprofil der nåede energiklasse 1 ved hjælp af omfattende passive tiltag – d.v.s. tiltag som ikke krævede service og drift.

En / entasis participated in the competition of an integrated daycare centre in Vallensbæk.

We translated the pedagogical profile to a house, dynamic in every way. Dynamic considering the fulfillment of the needs each child and agegroup had. Dynamic in the relationship between pedagogy and the interior layout which should evolve during the 100-200 lifespan of the building. And dynamic in the building’s sustainability. We reached energy class 1 by extensive passive measures – ie measures which did not require servicing and operation.