enghave station


Projekt / project: station, skitseforslag
År / year: 2007
Adresse / location: carlsberg, valby
Bygherre / client: carlsberg ejendomme
Areal / size:
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Enghave Station ligger i dag som et i øjenfaldende eksempel på, hvad perifer placering og hengemte adgange betyder for en mindre S-togsstation. Netop adgangsmuligheder og central placering er i høj grad determinerende for en stations velfungerende integration i den bymæssige sammenhæng.

Intentionen i nærværende idéforslag er derfor netop at bringe disse ting i spil på den mest hensigtsmæssige måde. Visionen er at skabe en ny Enghave Station, hvor man kan træde ud af toget og direkte ud i byens rum, og – lige så vigtigt – at man kan komme fra byen og stå på toget direkte fra pladsen. Pladsen er i dette tilfælde både indgangen til den nye by på Carlsberg området, foden af tårnhuset, skiftestedet mellem bus, cykel og tog, forlængelsen og afslutningen af Sdr Boulevard og meget mere

Pladsen bearbejdes som et dæk, der på én gang er byens rum, og som i samme bevægelse integrerer adgangsveje til stationen og tag over perronerne. På hele strækningen mellem Enghavevej og starten af Carls Have gives kanten en urban bearbejdning for dermed at understrege og kvalificere samspillet mellem by og bane.

En / today enghave station is an eyecatching example of what peripheral location and hidden entrances mean for a small train station. The access oportunities and central location is very determinating for the stations integration in the urban context.

The intention of the sketch proposal is to bring these things into play in the most appropriate way. The vision is to create a new Enghave Station, where you can step off the train and straight into the urban space, and – equally important – that you can get from the city and get on the train directly from the square. The square is in this case at the same time the entrance to the new city at the Carlsberg area, the foot of the tower house, the switch point between bus, bike and train, the extension and end of Sdr Boulevard and much more.

The square is treated as a deck that is both urban space and at the same integrates access to the station and a roof over the platforms. On the entire stretch between Enghavevej and the beginning of Carl’s have the edge is urbanized in order to emphasize and characterize the interaction between city and court.

station og plads flettes sammen