fam thisted


Projekt / project: nybygning akutmodtagelse, konkurrence
År / year: 2010
Adresse / location: thisted
Bygherre / client: region nordjylland
Areal / size: 4.100m2
Entreprisesum / contract sum: 81.0mill. Kr.

Dk / Entasis var i efteråret 2009 indbudt til konkurrencen om en ny akutmodtagelse i Thisted i samarbejde med Sweco.

Hospitalet skal stå frem med tillidsvækkende troværdighed. FAM er for manges vedkommende det første og meget akutte møde med hospitalet. Forslaget fra entasis havde som mål er at forene det effektive med det generøse. Det klinisk faglige med det empatiske. Det historiske med det moderne. Det kultiverede byggede med det rekreative grønne.

For at give styrke hovedhusets hierarkiske rolle og fastholde parken som vigtigt motiv gives akutmodtagelsen karakter af pavillon. En pavillon der taler med hovedhusets klassiske sprog og samtidig styrker parkens lette og indbydende skønhed.

En / In the fall of 2009 Entasis and sweco were invited to compete for a new emergency reception in Thisted.

Once again the hospital will appear with trustworthy credibility. For a lot of people fam is the first – and very acute – meeting with the hospital. The objective in the proposal from entasis  was to unite the efficient and the generous. The clinical with the empathic. The historic with the modern. The cultivated built with the recreational green.

In order to strenghen the main buildings hierarchical role and to keep the park as an important motif, the emergency building will have a pavillion-like character. A pavillion that relates to the clasical style of the main building and at the same time stresses the parks lightness and inviting beauty.

østfacade

rumlig plan