facadeintergrerede solceller


Projekt / project: forskning
År / year: 2008
Adresse / location:
Bygherre / client: samarbejde med TI
Areal / size:
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Entasis indgik i efteråret 2008 et samarbejde med Teknologisk Institut og flere af solcellebranchens aktører om et forskningsprojekt baseret på indarbejdelsen af tyndfilmteknologi i facadeløsninger. Resultatet er en krystallinsk struktur, hvor placeringen af solceller i vinklede opadvendte rammer danner et tredimensionelt facadeelement, som lukker dagslys ind og skærmer for sollyset alt imens den producerer energi.

en / In the fall of 2008 entasis entered into a collaboration with the technological institute and others players in the sun celle industry about a research project based on the incorporation of thin film technology in facade solutions. The result is a crystalline structure with the sun cells placed in upward angled frames creating a three dimensional facade element, that lets in daylight and shades while it produces energy.

princip snit af facaden

facade udsnit

inde skygger solcellerne for solen, samtidig med at strukturen åbner for udsigten