forsvarsakademiet


Projekt / project: nybygning undervisning samt forareal, konkurrence
År / year: 2002
Adresse / location: svanemøllens kaserne østerbro
Bygherre / client: forsvarets bygningstjeneste
Areal / size: bygning 980m2, landskab 800m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 13.1 mill. Kr., landskab 2.1 mill. Kr.

Dk / Entasis vandt i april 2000 en indbudt konkurrence om en selvstændig bygning i det helstøbte kompleks Svanemøllens Kaserne. Bygningen skal styrke en moderne uddannelses image, mens det eksisterende anlæg vidner om tradition og historie. Arkitekturen er værdibaseret og afspejler den særlige identitet for sted og funktion. Huset blev indviet i november 2002 og indeholder primære faciliteter til forsvarsakademiet, herunder auditorium med foyer og 7 syndikatrum.cheap air max hyperfuse.
Mellemrummet – landskabet – skulle sikre en tørskoet adgang til og fra bygningen. Overdækningen blev udarbejdet i samarbejde med kunstneren Peter Holst Henkel.nike air max hyperfuse.
Materialernes karakteristika udnyttes til en ekspressiv bygning, der ikke viger tilbage fra at vise styrke og robusthed, kontrasteret af elegance og fleksibilitet.
Projektet blev indstillet til Mies van der Rohe-prisen.

En / in april 2000 entasis won a limited competition for an independent building in the integrated complex of svanemøllen barracks. the aim of the building was to enhance the image of a modern education whereas the existing structure bears witness to tradition and history. the architecture is based on values and reflects the specific identity of place and function. the house was opened in november 2002 and contains the primary facilities of the defence academy, among these auditorium with lobby and seven syndicate rooms.
The space inbetween – the landscape – was created to ensure dry access to the building. The cover was designed in collaboration with artist Peter Holst Henkel.nike air max hyperfuse.
the characteristics of the materials are put to use in an expressive building which does not refrain from showing strength and sturdiness, contrasted with elegance and flexibility.
the project was nominated for the mies van der rohe award.