favoritten wien


Projekt / project: byplan, konkurrence
År / year: 2010
Adresse / location: favoritten, wien
Bygherre / client: öbb, østrigs statsbane
Areal / size: 9 ha., etageareal 200.000m2, pkælder 85.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Wien bygger ny hovedbanegård: Europamitte. I den forbindelse frigives store mængde baneterræn. En del udlægges til et nyt kvarter, der programmatisk ønsker at blande erhverv, bolig, service og leisure.

Vores forslag organiserer større erhvervsbyg og p-huse langs banen som støjskærm og rumdanner. I kontrast hertil samles boliger og mindre erhverv i porrøse karréer med skarp kant (gammelt togtracé) ud til en ny offentlig grønning. En enkelt gammel værkstedsbygning moderniseres til en kultur og idrætshus.

En / Vienna is building a new central station: Europamitte. That will release large amounts of old rail terrain. A part of the area will be developed as a new neighbourhood, which programmaticly mixes commercial, residential, service functions and leisure.

Our proposal was to organize the large commercial buildings and parking structures along the rails as a noise barrier. As a contrast smaller housing and commercial buildings are grouped in porous city blocks with a sharp edge towards a new public green. A single old garagebuilding is modernized to hold culture and sports facilities.