høje taastrup


Projekt / project: bybygning, konkurrence
År / year: 2011
Adresse / location: høje taastrup
Bygherre / client: Høje Taastrup Kommune og Danica Ejendomsselskab ApS
Areal / size: – ha., etageareal 250.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Entasis var i 2011 indbudt til parallelopdraget om revitalisering of høje taastrup centrum. Målet med opgaven var at få belyst hvordan man kan udvikle området til at attraktivt og trygt sted, hvor man har lyst til at placere sin virksomhed, opholde sig, og leve.
Entasis’ forslag gjorde op med forstadsidealerne ved at skabe en tæt labyrintisk by af fritstående bygninger, der fletter fingre med det grønne landskab. Den nye bydel ligger parallelt med city2 og imellem dem opstår en grøn flade – byens have.
I kraft af blandede funktioner vil byens rum blive en blanding af private og offentlige rum, fra altaner og taghaver til kantzoner og centrale pladser. Bydelens stueplan er tilegnet detail med centrum i et eksotisk handelshus: høje taastrups caravenserai, hvor der findes et virvar af eksport/import virksomheder med varer og oplevelser fra hele verden.

En / Entasis was in 2011 invited to the competion of the revitalization of the center of høje Taastrup. The goal was to clarify how to develop the area into an attractive and safe place where people want to place their company, they want to stay and live.
Entasis’ proposal did away with the suburban ideals by creating a dense labyrinthic city of freestanding buildings that merges with the green landscape. The new city lies parallel to City2 and between them a green area is crated – the city’s garden.
Through a hybrid of functions the urban space will become a mixture of private and public spaces, from balconies and roof gardens to ’kantzoner’ and central squares. The district’s ground floor is dedicated to retail, centered in an exotic trading house: høje taatrups caravenserai, where there is a patchwork of export / import companies with products and experiences from around the world.