frederiksberg allé


Projekt / project: boliger
År / year: 2005
Adresse / location: frederiksberg allé 41, frederiksberg
Bygherre / client: søtoftegaard
Areal / size: 1.850m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / i foråret 2005 blev entasis engageret som rådgiver for søtoftegaard, der havde købet en villa til nedrivning på hjørnet mellem frederiksberg allé og platanvej. bygherrens ønske var at skabe et moderne byhus der rummede stærke referencer til de klassiske frederiksberg allé-bygninger. 11 lejligheder placeres bag en gadefacade med dybe relieffer og stor tyngde i puds, granit og beton. mod gården står facaden om en begrønnet glasfacade. boligerne har dobbelthøje atrier/vinterhaver og dertil en byhave på gårdsiden. projektet blev aldrig realiseret

En / in the spring of 2005 entasis started working as consultant for søtoftegaard who had bought a villa for demolition at the corner of frederiksberg allé and platanvej. the client wanted to create a modern town house containing strong references to the classical frederiksberg allé buildings. 11 flats were situated behind a facade with deep reliefs and much gravity in plaster, granite and concrete. facing the courtyard the building has a greenery glass aspect. the dwellings have courtyards/conservatories in double height and furthermore an urban garden on the side of the atrium.the project was never realized.

visualisering

opstalt