espergærde


Projekt / project: byplan, volumenstudie
År / year: 2010
Adresse / location: espergærde
Bygherre / client: helsingør kommune
Areal / size: 0.6 ha., etageareal 3.760m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Entasis analyserede 3 scenarier for en fortætning af Espergærde “centrum” inkluderende placering af en række ældreboliger.

En / entasis analyzed 3 scenarios for a densification of ‘down town’ espergærde including the placement of a number of senior dwellings

rendering

diagram over handelsliv