zoo hovedindgang


Projekt / project: nybygning kultur og uddannelse
År / year: 1998
Adresse / location: frederiksberg
Bygherre / client: zoologisk have
Areal / size: bygning 1.325m2, landskab 3.200m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 24.2 mill. Uggs Black Friday Deals,Kr., landskab 3.8 mill. Kr.

Dk / I 1996 vandt Entasis den åbne arkitektkonkurrence om en ny hovedindgang til Zoo i en krævende kontekst af historiske akser og anlæg kombineret med tung trafik. Programmet lød på 1300 differentierede kvadratmeter fordelt på billettering, information, auditorium, foyer, butik, personalefaciliteter, lager og skoletjeneste, foruden omfattende landskabelige behandling af haven.Uggs Black Friday.
Arealerne omkring hovedindgangen er naturligt havens mest trafikerede landskab. Robusthed forbundet med oplevelsen af haven gennem syn, lyd og duft var magtpåliggende. Opgaven blev løst i samarbejde med Nørgaard og Holscher.
Tegnestuen blev hædret for Zoo-hovedindgangen og tilhørende landskab af AIA (America Institute of Architects) for ”bedste bygning i Europa”, og online casino af Frederiksberg Kommune for ”bedste byggeri 1997-98”.

En / In 1996 Entasis won the open architectural competition for a new main entrance to the Copenhagen Zoo, which is set in a demanding context of historic axis and parks combined with heavy traffic. The program was 1300 square meters differentiated by ticketing, information, auditorium, foyer, shop, staff facilities, storage areas and school service, as well as extensive landscaping of the surroundings.
The areas around the main entrance is a naturally the gardens most traficated landscape. Robustness associated with the experience of the garden through sight, sound and scent was of vital importance. The task was solved in collaboration with Nørgaard and Holscher.
The office was honored for the Zoo’s main entrance and associated landscape of the AIA (America Institute of Architects) for “best building in Europe”, and the city of Frederiksberg for “best building 1997-98.”Ugg Boots Cyber Monday Deals.

zoo hovedindgang

zoo hovedindgang set fra haven

zoo hovedindgang trappe på gavlen

zoo hovedindgang fra gaden