helsingør


Projekt / project: byplanlægning
År / year: 2008
Adresse / location: helsingør
Bygherre / client: helsingør kommune
Areal / size:
Entreprisesum / contract sum:

Dk / helsingør by skal vokse – indadtil. byen skal fortættes, og der skal skabes kvalitet der vil appellere til bl.a. børnefamilier. entasis arbejder sammen med rådgivningsfirmaet hausenberg om at skabe en strategi for kvalitativ byfortætning. en strategi der hjælper kommunen og byen til at arbejde målrettet med online casino borgere, investorer og andre interessenter. strategien skal bidrage til den kommende kommuneplan. således arbejdes der på et overordnet niveau, men strategierne fører også til mere konkrete og vejledende arkitektoniske visioner – som inspiration.

En / helsingør city must grow – inwardly. the city has to be concentrated and quality must be created which will appeal to families with children. entasis has teamed up with consultant firm hausenberg on forming a strategy for qualitative city concentration. a strategy which helps the municipality and the city to work focused with citizens, investors and other partners. the strategy will contribute to the future plan of the municipality. thus, work is done on a general level, but the strategies also lead to more tangible and indicative architectural visions – as inspiration.

helsingør diagram over byfortætning

helsingør marked kollage

helsingør strand kollage