henkel


Projekt / project: transformation og planlægning
År / year: 2008
Adresse / location: ny ellebjerg, københavn
Bygherre / client: eas real estate a/s
Areal / size: ca. 26.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Entasis foretager en revitalisering af et 26.000 m2 stort fabrik-kompleks i en urban kontekst. Området ligger i randzonen af Valby, København.
Henkel der består at en gammel introvert fabrik med stor historisk tyngde, skal omdannes til en udadvendt aktør i et nyt urbant rum. Henkelfabrikkernes tunge bygninger tilføjes nye og markante arkitektoniske elementer. Rum og volumener der bygges ind, over, under og gennem de eksisterende bygninger og ved siden af som selvstændige strukturer. Bygningens rå tektonik skal utilsløret stå tilbage med al sin storhed og modstand.
Bygningskomplekset står ned i en frodigt grøn bypark – en campus der samler livet mellem bygningerne, som en stående invitation til hele Valby. Udviklingen af Henkel området rummer kvaliteter, som kan opleves med infrastrukturens 100 km./t. og kvaliteter som samtidigt kan opleves ved stille ophold i den urbane park.

En / Entasis revitalized a 26,000m2 factory complex in an urban context. The site is in online casino the marginal zone of Valby, Copenhagen.
Henkel, which consists of an old introvert factory with great historical weight, must be converted to an outgoing performer in a new urban space. Henkel factories’ heavy buildings are added new and distinctive architectural elements. spaces and volumes are built in, over, under and through the existing buildings and next to them as independent structures. The building”s raw tectonics must be left with all his greatness and resistance.
The complex is placed in a lush green park – a campus that gathers life in between buildings,and which invites all Valby to come in. The development of the Henkel area contains qualities that can be experienced with infrastructure at 100 km./H. and qualities which simultaneously can be experienced at quiet day in the urban park.

henkel aftenvisualisering