kunstmuseum i kalmar


Projekt / project: nybygning kultur
År / year: 2004
Adresse / location: kalmar
Bygherre / client: kalmar kommune
Areal / size: 1.150m2
Entreprisesum / contract sum: 14.7mill. Kr.

Dk / entasis deltog i en offentlig konkurrence om et museum for kunst i kalmar, sverige. bygningen skulle knyttes til en eksisterende fredet restaurant fra 30érne.
forslagets målsætning var at skabe absolut kontakt mellem udstillingsrum og park. formen opstod af programmets differentiering af mørke rum stillet overfor krav om ovenlys og udsigt. Formen udsprang også af det faktum at bygningen skulle placeres ovenpå et gammelt fæstningsværk. derfor titlen ’skogsgluggar’ = skydeskår

En / entasis participated in a public competition for an art museum in kalmar, sweden. the building was supposed to be linked up to an existing listed restaurant from the thirties.
the purpose of the proposal was to create absolute contact between exhibition rooms and park. the form arose from the programme’s differentiation of dark spaces confronted with the demand for skylight and view. the form also originated from the fact that the building was to be placed on top of an ancient fortification, which explains the title skogsgluggar = embrasures.

plan over kunstmuseum i kalmar