klintholm bad


Projekt / project: nybygning
År / year: 2007
Adresse / location: thyravej, klintholm havn
Bygherre / client: peter klein
Areal / size: 2.750m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / livet i klintholm havn skal plejes og styrkes, og det gøres bl.a. ved at bringe flere beboere og gæster til byen via en intensivering og kvalificering af bygningsmassen. ved at bygge 2750 m2 ferieboliger, en butik, en restaurant og et kurbad kan området tilføres et intensiverende friskt pust.
det er vores ambition at man vil opleve at de tre lader er opstået som inspiration fra stedet. de skal udstråle respekt for de kvaliteter som byen allerede bærer. samtidig med følelsen af denne lokale foankring er det også en ambition at vise i bygningernes, grundens og evt. de tilstødende arealers bearbejdning at der tilføres nye kvaliteter.

En / life at klintholm harbour has to be cared for and improved, and that can be done among other things by bringing more inhabitants and guests to the town by means of intensification and qualification of the mass of buil-dings. when erecting 2.750 m2 summer dwellings, a shop, a restaurant and a spa, intensifying fresh air is added to the area.
it is our ambition to make people ex-perience that the three barns have been built with inspiration from the surroundings. they are to radiate respect for the qualities which the town already possesses. at the same time creating this sense of local anchoring it is our ambition to bestow new qualities on the structure shown in the adaptation of the buildings, the lot and possibly in the adjoining areas.

plan over klintholm bad