kredsens hus


Projekt / project: nybygning plejecenter
År / year: 2010
Adresse / location: frederiksberg
Bygherre / client: fk ejendommme
Areal / size: 5.600m2
Entreprisesum / contract sum: 84.0 mill. Kr.

Dk / Entasis var i foråret 2010 indbudt som totalrådgiver i konkurrencen om plejecentret Kredsens Hus, der skal opføres på Frederiksberg. Kredsens Hus er i dag en meget levende og aktiv institution i en utidssvarende bygning i hjertet på Frederiksberg. Opgaven bestod i at skabe nye rammer til husets livlige profil. Vores forslag organiserede alle aktiviteter omkring et atrie, der skabte visuel kontakt etagerne og boenhederne imellem. Husets kompakte form fortolker den klassiske store frederiksbergvilla, og skaber rum for en stor sydvendt have, der spiller en central rolle for husets aktiviteter. Den kompakte form fører endvidere til indfrielse af energiklasse 1 rammen.

En / In the spring of 2010 Entasis was invited to the competition of the nursing home Kredsens hus on frederiksberg. Today kredsens hus is a very lively and active institution in a outdated building in the center of frederiksberg. The project consisted of creating new surroundings for the lively profile of the house. Our suggestion was to organize all activities around an atrium, thus creating a visual contact between the floors and living units. The compact shape of the house interprets the classic big ’frederiksbergvilla’, and it leaves space for a big south facing garden, that plays a central role in the activities of the house. Furthermore the compact shape helps to meet the goals for energi class 1.

kredsens hus opstalt

kredsens hus snit i bygningen

kredsens hus visualisering