nässjö


Projekt / project: nybygning
År / year: 2007
Adresse / location: mariagaten, nässjö
Bygherre / client: nässjö kommune
Areal / size: 8.300m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / bebyggelsens arkitektur og disponering har fået sin form af parkens karakter. Træernes natur genfindes som en abstraktion i en let facadestruktur der som træer på en række skaber rum og udtrykker overgang.
gambrinus parkens grønne ydre og smukke store træer som i dag strækker sig hele vejen op til mariagatan er et stærkt udgangspunkt. de store lønne- og elmetræer bibeholdes naturligvis. af dem skærmes bebyggelsen inde i parken. her forbinder bygningen i en zig-zag bevægelse pigalle mellem köpmannsgatan og tullgatan. der opstår et slægtskab med linjeføringen i den kommende villabebyggelse mod øst.
forslaget fik en 3. præmie.

En / the disposition and architecture of the building has taken its form from the character of the park. The nature of the trees is found as an casino online abstraction in a light façade structure that expresses space and transition like trees on a row.
The green exterior of the gambrinus park and beautiful large trees that reach to mariagatan is a robust star-ting point. The great elm and maple trees are of course maintained. They shield the building inside the park. Here the building connects pigalle between köpmannsgatan and tullgatan in a zig-zag movement and hereby connects with the lines of the future villa area towards east.
the proposal was arwarded a third prize.

nässjö visualisering

nässjö situationsplan

nässjö plan