parasite


Projekt / project: tilføjelse
År / year: 1999
Adresse / location: alle steder
Bygherre / client:
Areal / size: 100m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / entasis blev som 1 ud af 20 europæiske tegnestuer udvalgt i 1999 til at deltage i udformnigen af en parasite-bolig: prototypes for advanced ready-made amphibious smallscale individual temporary ecological houses and boats.Black Friday Ugg Boots.
Boligen udføres som en stålkonstruktion med enkle delkomponenter, der kan håndteres af to personer. konstruktionen appliceres med glasflader og præfabrikerede sandwichelementer i aluminium og isolering. rum opstår visuelt, akustisk og stofligt ved det individuelle præg gennem brug af kalkmaling, tekstilskærme og tæpper. boligen fastholder flere af modernismens principper – sammenhæng mellem inde og ude, ’la promenade architecturale’ og en kompleks rumlig sammenhæng – der får den knap 100 m² store bolig til at føles større. www.atlantafest.com/Uggs-Outlet.php.

En / as one out of twenty european architect”s bureaus entasis was chosen to participate in the design of a parasite casino online house: prototypes for advanced ready-made amphibious small-scale individual temporary ecological houses and boats.
the house is built as a steel construction with simple subcomponents which can be handled by two persons.
the construction will be covered in glass plates and prefabricated sand-wich elements in aluminum and insulation. individual rooms are created visually, acoustically and tangibly through the use of lime, carpets and textile screens. the house adheres to several of the principles of modernism – coherence between inside and outside, “la promenade architecturale” and a complex spatial consistence – making 100 m2 house seem larger.Uggs Outlet.

parasite modelbillede

parasite collage og snit

parasite udlægningsplan

parasite montage