pharmakon


Projekt / project: ombygning
År / year: 2008
Adresse / location: milnersvej, hillerød
Bygherre / client: pharmakon
Areal / size: 20.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Pharmakon er et stort kursuscenter i vækst hvis kundekreds er delt i farmakonomuddannelsen og eksterne kunder.
Kursuscentret er bygget for 40 år siden i gode gedigne materialer, og står med overbevisende troværdighed men også med en docerende tyngde, der ikke synes tidssvarende.
Den funktionelle og arkitektoniske ramme skal nu føres ajour. Centrets nuværende tyngde vil blive tilføjet en kontrasterende let identitet, hvorved en afbalanceret helhed opnås.
Særlig vægt lægges på uddannelsens identitet omkring sundhed og velvære. En identitet som fremover vil blive yderligere fremhævet ved et ophold på Pharmakon.

Entasis var rådgiver på masterplanen

En / Pharmakon is a major growing conference center whose customers are divided in pharmacy education and external customers.
The conference center was built 40 years ago in good quality materials and appear with convincing credibility but also with a didactic heaviness that does not seem up to date.
The functional and architectural framework must now be updated. The Centre’s current appearence will be added a contrasting light identity whereby a balanced whole is achieved.
Particular emphasis is placed on the identity around health and wellbeing. An identity which in the future will be further highlighted when people stay at Pharmakon.

Entasis was the adviser on the master plan.

pharmakon planen

pharmakon facademontage