rammen


Projekt / project: nybygning kultur
År / year: 2005
Adresse / location: herstedlund
Bygherre / client: freja ejendomme
Areal / size: 350m2
Entreprisesum / contract sum: 5.2 mill. Kr.

Dk / Ideen bag projektet var at skabe et robust hus; robust i sit arkitektoniske udtryk såvel som i daglig brug. Et råhus i støbt beton skaber et primært og bestandigt hus. Som kontrast til det blivende og urokkelige skaber fleksible og føjelige elementer, former og materialer en stor fleksibilitet og påvirkeligehed overfor brugerne.
Ved hjælp af enkle men karakterfulde materialer og former forenes tyngde med lethed, det evige med det flygtige.

En / The idea of the project was to create a robust house; robust in it’s architectural expression as well as the daily use. A shell casted in concrete creates a primary and resistant house. Contrasting the persistant and unswerving concrete, flexible and pliable elements create great flexibility and susceptibility for the users.
Through simple yet characteristic materials and shapes gravity is combined with lightness – the eternal with the ephemeral.

ramme plan

rammen illustreret situationsplan

rammen opstalt