slv


Projekt / project: kontroltårn
År / year: 1999
Adresse / location: københavns lufthavn
Bygherre / client: statens lufthavnsvæsen
Areal / size: 1.200m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / I maj 1999 fungerede Entasis som rådgiver for Rambøll og Holm & Grut i konkurrencen om best online casino et nyt kontroltårn til Københavns Lufthavn – SLV.
Projektet indeholdt særlige krav hvad angår pris, teknik, statik, der samledes i en markant bygningsarkitektur. Et glasrør lagt uden om en insitustøbt betonkerne var den fleksible matrice, der fremtidssikrede funktionen.

[pdf]

En / In May 1999 Entasis acted as advisor to Ramboll and Holm & Grut in the competition for a new control tower at Copenhagen Airport – SLV.
The project included specific requirements in terms of price, technology, statics, which were gathered in a distinctive building architecture. A glass tube placed around a insitu concrete core, was the flexible shape that future-proofed the function.

[pdf]