sommariva


Projekt / project: byplan og analyseprojekt
År / year: 2008
Adresse / location: helsingør
Bygherre / client: helsingør kommune
Areal / size: 7 ha, etageareal 102.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / I forlængelse af gennemførte byfortætningsstudier for Helsingør Kommune fik Entasis i opdrag at belyse hvilke udviklingsmuligheder Sommarivagrunden kunne rumme. Planen skulle vise potentialerne i en ny bydel, der i kraft af stedets stærke landskabelige karaktertræk og potentialer blev til visionen om en skovby, rummende blandede funktioner: bolig, leisure, erhverv og kulturelle landmarks.

En / After the online casino city-densification studies Entasis did for Helsingør kommune, we were given the task of investigating what opportunities for development the Sommariva site could hold. The plan was to show the potentials of a neighbourhood, which based on the site”s characteristic landscape and potentials became a vision of a forest city, with functions such as housing, leisure, commercial and cultural landmarks.

sommariva kubediagram

sommariva plan

sommariva snit i museum