steins feriehus


Projekt / project: nybygning
År / year: 2006
Adresse / location: sjællands odde
Bygherre / client: familien pettersen
Areal / size: 220m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / entasis tegner et feriehus på sjællands odde for stein og charlotte pettersen. husets 200 m2 placerer sig i en kuperet skovrydning som et parthenon, hvor 3 bygninger skaber en række rum på en lokal højning.
de tre bygninger rummer 1) stue, spisestue og køkken 2) værelser og bad 3) gærsteværelse/bad og bådhus.
hovedhuset står beklædt med galvaniserede stålplader, mens de to andre huse fortrinsvis opføres i ubehandlet cedertræ. med tid gråner cederen og vil sammen med beton-plinten og fladerne i varmgalvaniserede stålplader gå i et med grundens smukke blanding af den gule marhalm, lyngens tyngde og skovfyrens grå og vejrbidte stammer.

En / entasis designs a summerhouse on sjællands odde for stein and charlotte pettersen. the 200 m2 of the house are situated in an undulating forest opening like a parthenon in which three buildings form a row of spaces on a local elevation.
the three buildings comprise 1) living-room, dining-room and kitchen 2) rooms and bath 3) guest room/bath and boathouse.
the main building is cased with galvanized steel plates whereas the two other houses will be built mainly in raw cedar. in time the cedar will grow grey and along with the concrete plinth and the surface of the warm galvanized steel plates it will merge with the beautiful mixture of the yellow lyme grass, the gravity of the heather and the grey and weather-beaten trunks of the scotch pines.

steins feriehus ankomst

steins feriehus skovbryn

steins feriehus skovfyr

steins feriehus samlet