ulm


Projekt / project: bybygning
År / year: 2011
Adresse / location: ulm, sydtyskland
Bygherre / client: stadt ulm
Areal / size: 50 ha., 332.000m2 nye bygninger
Entreprisesum / contract sum:

Dk / Entasis var som en ud af 3 internationale arkitektkontorer inviteret til en konkurrence om et nyt centrum i den fantastiske sydtyske by Ulm.
Ulm skal med en ny hovedbanegård og en omdannelse af Teaterviertel skaber en ny bydel, der komplementere byens fine variation af tilbud til byens borgere. Byen er generøs over for sine borgere, når den åbner sig med en bred vifte af tilbud.
Teaterviertel skal fungere som en livfuld bydel. Det opnås ved at åbne de store institutioner efter campusprincippet. Hovedbanegården integreres fuldstændig i bydelens skala på terræn i form af en række mindre bygninger, der danner byrum. Universitetet organiseres på samme måde i en campusstruktur frem for i en bygning, der lukker sig om sig selv. De to funktioner flettes sammen og giver energi til hinanden.

En / Entasis was one out of three international architecture offices invited to participate in the competition for a new city center in the fantastic south german Ulm.
With a new central station and a conversion of Teaterviertel ulm will have a new district, that compliments the exellent variation of offers for its citizens. The city is very generous to its citizens as it provides a broad variety of offers.
Teaterviertel will be a lively district. This is achieved by opening the big institutions after the campus principle. The central station is completely integrated in the city’s scale by constructing a number of smaller buildings, which combined creates urban spaces. The university is organized in the same sort of campus structure instead of one building closed to the city. The two functions are weaved together and feeds of each others energy.

ulm modebillede

ulm visualisering station

ulm visualisering teatervirtel

 

ulm

Projekt / project: bybygning

År / year: –

Adresse / location: ulm, sydtyskland

Bygherre / client: stadt ulm

Areal / size: 50 ha., 332.000m2 nye bygninger

Entreprisesum / contract sum: –

Dk / Entasis var som en ud af 3 internationale arkitektkontorer inviteret til en konkurrence om et nyt centrum i den fantastiske sydtyske by Ulm.

 

Ulm skal med en ny hovedbanegård og en omdannelse af Teaterviertel skabe en ny bydel, der komplementere byens fine variation af tilbud til byens borgere. Byen er generøs over for sine borgere, når den åbner sig med en bred vifte af tilbud.

Teaterviertel skal fungere som en livfuld bydel. Det opnås ved at åbne de store institutioner efter campusprincippet. Hovedbanegården integreres fuldstændig i bydelens skala på terræn i form af en række mindre bygninger, der danner byrum. Universitetet organiseres på samme måde i en campusstruktur frem for i en bygning, der lukker sig om sig selv. De to funktioner flettes sammen og giver energi til hinanden.

En / Entasis was one out of three international architecture offices invited to participate in the competition for a new city center in the fantastic south german Ulm.

With a new central station and a conversion of Teaterviertel ulm will have a new district, that compliments the exellent variation of offers for its citizens. The city is very generous to its citizens as it provides a broad variety of offers.

Teaterviertel will be a lively district. This is achieved by opening the big institutions after the campus principle. The central station is completely integrated in the city’s scale by constructing a number of smaller buildings, which combined creates urban spaces. The university is organized in the same sort of campus structure instead of one building closed to the city. The two functions are weaved together and feeds of each others energy.