Jens juels gade


 

Projekt / project: transformation
År / year: 1995
Adresse / location: jens juels gade, københavn
Bygherre / client: familien cold
Areal / size: 122m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / i 1995 købte signe og christian cold et rækkehus i kartoffelrækkerne. huset undergik en stor forandring fra klassiske små rum til sammenhængende dynamiske rum.
huset organiseres omkring en kerne i porcelainsstifter. kernen står fri af husets gamle facader og gavle.

En / in 1995 signe and christian cold bought a terrace house in kartoffel-rækkerne. the house underwent a larger change from classical small rooms to connected dynamic rooms. the house is organized around a core of porcelain pins. the core stands isolated from the old facades and gables.

eget hus spisestue

 

eget hus trappe

eget hus axonometri

eget hus oprindeligt

eget hus opdateret