varvstaden


Projekt / project: byplanlægning
År / year: 2008
Adresse / location: malmø, sverige
Bygherre / client: peab
Areal / size: 22 ha., etageareal 404.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / varvsstaden bringes ind i det 21 århundrede ved at referere til historien og bygge bæredygtigt for fremtiden. den tætte struktur omsættes bogstaveligt i ‘kockum hallernes’ massive voluminer, hvori der skæres hul for gårde og passager. et lavere bebyggelsesmønster udfylder de omgivende arealer og binder via snævre gaderum, pladser og broforbindelser bydelen sammen med de gamle industribygninger, universitetsholmen og de nord- og vestlige dele af västre hamnen. de mange lokale historier og identiteter aflæses på baggrund af bydelens gennemgående kompakte udtryk; en bydel hvor pladser, boulevarder, grønne strøg og parker, kanaler og stræder står klart definerede og skaber rum, hvor mennesker mødes; en by der står dramatisk ned i vandet.

En / varvsstaden is brought into the 21th century by referencing to history and building sustainably for the future.
the dense structure in our city plan is literally transformed in the ’kockum halls’ massive volumes in which gaps are cut out for courtyards and passages. a less higher building pattern fills out the surrounding areas and connects the old industrial buildings, the university island and the northern and western parts of the western harbor through narrow streets, squares and bridges. the many local stories and identities are read on the basis of the general compact expression of the quarter; a quarter where squares, boulevards, green main streets and parks, canals and narrow streets are clearly defined and creates spaces where people meet. a city that dramatically stands in the water.

varvstaden visualisering

varvstaden aftenvisualisering

varvstaden dagsvisualisering