fritidshjemmet vestervang


Projekt / project: nybygget fritidshjem
År / year: 2002
Adresse / location: dannebrogsgade, vesterbro
Bygherre / client: københavns kommune, u&u
Areal / size: 815m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 12.8 mill. Kr.

Dk / nybygning af fritidshjem på dannebrogsgade, vesterbro til 5 grupper svarende til 110 børn.
arkitekturen hviler på et pædagogisk værdigrundlag, der knytter sig til netop denne institution.
bygningen har en vigtig byarkitektonisk rolle, idet den skal udgøre hjørnestenen i litauens plads og definerer overgangen fra plads til dannebrogsgade.
bygningen står i 4 etager med udnyttet tagflade, til en grøn oase mellem byens tage. her fanges de første og sidste solstråler. huset er disponeret med enkle etager i åben plan, der muliggør varieret brug og naturlig ventilation.

En / a new building for a youth centre in dannebrogsgade, vesterbro for five groups corresponding to 110 children. the architecture is based on a pedagogical set of values which belongs to this particular institution. the construction plays an important architectural role in the city since it has to be the corner-stone of litauen square and must define the transition from the square to dannebrogsgade.
the complex is four floors and the rooftop is utilized for a green oasis among the roofs of the city. here you can enjoy the first and the last sunrays of the day. The layout of the house is simple, open spaces which makes it flexible and helps natural ventilation.

vestervang indefra

vestervang klatrevæg

vestervang facadeudsnit

vestervang facade fra gård

vestervang facade bag træer