vestsjællands kunstmuseum


Projekt / project: ny- og tilbygning kultur
År / year: 2008
Adresse / location: sorø
Bygherre / client: sorø kommune
Areal / size: bygning 1.320m2, landskab 2700m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 15.4 mill. Kr., landskab 1.4 mill. Kr.

Dk / I 2008 deltog Entasis i den indbudte konkurrence om en ny hovedindgang, skoletjeneste og nye udstillingssale til Vestsjællands Kunstmuseum, placeret i hjertet af Sorø.
Frit placeret i en “kulturgård” med bl.a. biograf og bibliotek som supplerende aktører, står hovedindgangen som nås fra alle sider. Inde i hovedhuset bevæger man sig under terræn til de nye udstillingshaller. Herfra nås hovedhusets samling af ældre kunst. Ved hjælp af moderne digital adgangskontrol kan besøgende bevæge sig ud i det offentlige rum mellem udstillingssalene.
Gården smykkes af bænke, der plansænkes med ovenlys til den underliggende udstillingshal.  En lille flade af landskabet hæves, som når man løfter en flig af casino online en hemmelighed. Slotsgruset skaber en intim sprød atmosfære, der klæder den faste samling.

En / In 2008, Entasis was invited to participate in the competition for a new main entrance, school services and new exhibition spaces of Vestsjællands Art Museum, located in the heart of Soro.
Freely placed in a “culture yard” with cinema and library as additional operators is the main entrance, which is reached from all sides. Inside the main house you move under the ground to the new exhibition spaces. From here you reach the main house”s collection of older art. Using modern digital access, visitors can move out into the public space between the exhibition halls.
the courtyard is decorated with benches in the same level as the skylights, that suply the underlying exhibition hall. A small area of the landscape is lifted, as when one gets a preview of a secret. Gravel  creates an intimate crisp atmosphere that suits the permanent collection.