Villa entasis 01


Projekt / project: konkurrence
År / year: 1997
Adresse / location:
Bygherre / client:
Areal / size: 166m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / i marts 1997 deltog entasis i den åbne konkurrence om ”parcelhuset som arkitektur” med tre forslag. alle tre blev tildelt 1. præmie.
rammen om det frie menneske formet af den moderne utopi. et to-etages længehus på 166 m2 hvor stueplan og 2 gårde hænger rumligt sammen i et stort volumen. bevægelsen er fri. 1. sal rummer en fleksibilitet hvor værelse og study kan optræde som en åben labyrint eller som lukkede celler.Cheap Jordans.

En / in march 1997 entasis participated with three proposals in the open competition for “the single-family house with a garden as architecture”. they were all three awarded first prize.
the frame of the modern human being formed by modern utopia. a 166 m2 two-storeyed wing building in which ground floor and two yards are spatially connected to each other in large volume. the movement is free. the 1st floor has a flexibility of room and study that might function as an open labyrinth or as closed cells.Jordan Shoes For Cheap.

villa entasis 01 opstalt