Villa entasis 02


Projekt / project: konkurrence
År / year: 1997
Adresse / location:
Bygherre / client:
Areal / size: 166m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / i marts 1997 deltog entasis i den åb-ne konkurrence om ”parcelhuset som arkitektur” med tre forslag. alle tre blev tildelt 1. præmie.
rammen om det frie menneske formet af den moderne utopi. et gårdhus på 169 m2 der orienterer sig om to gårde: en lukket intim ankomst- og formiddagsgård og en gård der åbner sig mod terræn og udsigt.
interiøre og eksteriøre rum hænger sammen nbso online casino reviews i et stort volumen hvor der rummer mange brugssituationer. med enkle greb kan boligen ændres fra en labyrintisk åbenhed til en konventionel rumlig struktur.Jordan Shoes Cheap.

En / in march 1997 entasis participated with three proposals in the open com-petition for “the single-family house with a garden as architecture.” they were all three awarded first prize.
the frame of the modern human being formed by modern utopia. a 169 m2 courtyard house facing two yards: a closed intimate arrival and morning yard and a yard that opens towards terrain and view.
interior and exterior rooms cohere in a large volume that suggests many possibilities for activity. with a simple grip the residence can be changed from a labyrinthine open space to a conventional spatial structure.Jordans Black Friday.