Villa entasis 03


Projekt / project: konkurrence
År / year: 1997
Adresse / location:
Bygherre / client:
Areal / size: 166m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / i marts 1997 deltog entasis i den åbne konkurrence om ”parcelhuset som arkitektur” med tre forslag. alle tre blev tildelt 1. præmie.
rammen om det frie menneske formet af den moderne utopi. et to-etages vinkelhus på 205 m2 der lukker sig om en stor gård med depoter, og en lille lund i frugttræer. som supplement til gården kan taget tilbyde udeophold. således kan boligen placeres frit i terræn.
1. sal rummer skaber mulighed for nbso online casino reviews traditionelle værelser, alternativt en mere åben struktur med bla et study der er 14×3 meter i grundplan.

En / in march 1997 entasis participated with three proposals in the open competition for “the single-family house with a garden as architecture.” they were all three awarded first prize.
the frame of the modern human being formed by modern utopia. a 205 m2 two-storeyed l-shaped house closes around a large yard with depots and a small grove with fruit trees. as a supplement to the yard, the roof offers outdoor life. that way the residence can be placed freely in terrain.
the first floor offers possibility of tradi-tional rooms, alternatively a more open structure with among other things a study of 14×3 m.

villa entasis 03 plan