ystad arenaProjekt / project: ny – ogtilbygning idræt
År / year: 2009
Adresse / location: ystad
Bygherre / client: ystad kommune
Areal / size: 8.300m2
Entreprisesum / contract sum: 101.3mill. Kr.

Dk / Entasis og Svendborg Architects var sammen indbudt til konkurrencen om en kraftig ombygning af Ystad Arena og tilføjelsen af et nyt rekreativt badeanlæg beliggende i en offentlig park.

“Ystad lanterninerne” er Ystads nye vartegn. På een gang samlet og nedskaleret. Vi har søgt en helhedsløsning med fokus på markant, gennemførbar arkitektur i respekt for Ystads skala, og de unikke muligheder for at skabe et frit grønt link mellem stadskernen og de åbne grønne vidder øst for byen.

Projektet modtog en 2. præmie.

En / Entasis and Svendborg Architects were as a team invited to compete for a major redevelopment of Ystad Arena and the addition of new recreational swimming facilities located in a public park.

“Ystad lanterninerne” is Ystad’s new landmark. At the same time cohesive and scaled down. We have sought a comprehensive solution with a focus on distinctive, implementable architecture with respect for  Ystad’s scale, and the unique opportunity to create a free green link between the city center and the open green spaces east of the city.

The project received a second prize.

ystad arena visualisering indefra