ørestad syd


Projekt / project: bybygning
År / year: 2006
Adresse / location: ørestaden, københavn
Bygherre / client: areea ejendomsudvikling og kuben
Areal / size: 3 ha, etageareal 64.000m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / I nov. 2005 forfattede Entasis et udviklingskoncept for og med Areea Ejendomsudvikling. Projektets idé var at nedbryde Ørestad´s store volumener til genkendelige urbane motiver og menneskelig og tæt skala. Dette skulle ske i et samarbejde mellem Entasis og håndplukkede kolleger som slutteligt blev Vogt Landscape (ch), Wingårdhs (se) og Jensen & Skodvin (no). Ideen førte til et samarbejde med Kuben og en byggeret på 65.000 m2 blandet bolig og erhverv.
målet var at indfri ørestadsselskabets, københavns kommunes og de kommende ørestad syd borgeres sunde forventning om variation, udfordring og tryghed; en visionær helhed der binder detaljen i den private sfære sammen med bydelens store byrum.

En / in 2005 Entasis authered a development concept for and with Areea Ejendomsudvikling. The project idea was to decompose Ørestad’s huge volumes to recognizable urban scenes and dense urban fabric in a human scale. This was be done in collaboration between Entasis and hand-picked colleagues who eventually became Vogt Landscape (ch), Wingårdhs (see) and Jensen & Skodvin (no). The idea led to a collaboration with kuben and a building right of 65,000m2 mixed residential and commercial.
the aim was to meet ørestadsselskabet’s, copenhagen municipality’s and the future citizens of ørestad south healthy expectations of variation, challenge and safety; a visionary unity tying the detail of the private sphere to the larger spaces of the urban areas.

ørestad syd visualisering

ørestad syd visualisering højhus

ørestad syd visualisering karréen

ørestad syd visualisering taglandskab