lpsf


Projekt / project: domicil
År / year: 2006
Adresse / location: dortheavej 37, københavn
Bygherre / client: oskar jensen gruppen
Areal / size: 1.840m2
Entreprisesum / contract sum:

Dk / oskar jensen gruppen as henvendte sig til entasis for at få tegnet et domicil – et fagforeningshus – der fraveg normen inden for dansk erhvervsbyggeri. bygningen skulle ligge i nordvest og fagforeningen lpsf var slutbruger. ønsket var en bygning, der fangede stedets rå karakter. resultatet blev en bygning der udadtil skildrede fagforeningens identitet som urokkelig og maskulin, i kraft af en markant insitustøbt betonfacade. bag facaden finder man et andet univers af varme og venlige materialer, lys filtreret gennem lærkelameller. her tager man hånd om hinanden.
En minimal “landgangstrappe” er ydersidens eneste landskabelige element. I kontrast hertil er haven på bygningens anden side designet til at rumme store forsamlinger: eksempelvis 1. maj under rødbøgen.

En / oskar jensen group turned to entasis in order to have a domicile – a trade union house – designed with the expressed purpose of deviating from the norm within danish business building activities. the domicile was to be placed in the north west district of copenhagen with the union lpsf as final user. the main idea was to add to the domicile the same rough character as that of the neighbourhood. the efforts resulted in a building that due to a distinct insitu cast concrete fa-cade describes the identity of the trade union as rough and masculine from the outside. behind the facade you find another universe of warm and friendly materials, light filtered through lamellas of european larch. inside, you take care of each other.
A minimal ”gangway” is the only landscape element on the outside of the building. As a contrast the garden on the other side of the building is designed for large congregations: for example on 1st of may under the red beech.

lpsf beton

lpsf logo ved indgang

lpsf fra haven

lpsf fanen

lpsf logo ved indgang

lpsf in-situstøbt beton

lpsf set fra gaden