randers kunstmuseum


Projekt / project: nybygning kultur
År / year: 2009
Adresse / location: randers
Bygherre / client: randers kommune
Areal / size: bygning 7.500m2, landskab 2 ha
Entreprisesum / contract sum: bygning 189.0 mill. Kr., landskab 4.2 mill. Kr.

Dk / Entasis, Zaha Hadid, Coop Himmelblau, Benisch og 3XN var indbudt til konkurrencen om et nyt museum i Randers, placeret ved gudenåens bredder.
Randers kan med dette projekt genfinde kontakten til Gudenåen, og med udgangspunkt heri fundere mødet til 200 års kunsthistorie, begyndende med guldalderens stærke bånd til netop naturen.
Kunstsiloens mægtige krop træder i dialog med det store åbne rum mellem de to bydele og taler med Gudenåens skala. Åløbet med tilhørende vådområder foreslås genskabt med et rigt flora- og faunaliv bragt helt op til den ypperste kultur som resultat. Kunsten får med Siloen en prominent plads i byprofilen og landskabet. Det er ikke mere kun produktionen, der markerer sig ud til Gudenåen og i byens åbne rum. Hvor bygningen står stærkt udadtil, skabes der rum af stor styrke indadtil. Kunsthaller organiseret i etager skaber koncentrerede rum.

En / Entasis, Zaha Hadid, Coop Himmelblau, Benisch and 3XN were invited to the competition for a new museum in Randers, located at the banks of gudenåen.
with this project Randers can regain contact with Gudenåen, and thus found the meeting with 200 years of art history – starting with the golden ages strong ties to nature. The art silo’s mighty volume starts a dialogue with the big open space between the two parts of the city and refers the scale of gudenåen. The stream and it’s surrounding wetlands is proposed to be reestablished with a rich flora and fauna resulting in a supreme culture. With the silo the art gets a prominent place in the city’s profile and landscape. It is no longer only production, that stands out by gudenåen and the city’s open spaces. As the building makes a strong mark from the outside, inside rooms of great value is created. ’Kunsthaller’ organized in different levels create a concentrated sequence of exhibition spaces.

randers kunstmuseum by night

randers kunstmuseum udstilingshal

randers kunstmuseum indgangsparti