riga_forside

Sognegård i riga


riga_forside
riga_forside

Projekt / project: nybygning kultur
År / year: 2008
Adresse / location: riga, letland
Bygherre / client: riga lutheran church
Areal / size: bygning 1.265m2, landskab 3.200m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 15.0 mill. Kr., landskab 2.9 mill. Kr.

Dk / entasis deltog i en international konkurrence om et sognehus i riga, letland. huset har karakter af et lokalcenter, hvor der ydes familierådgivning og medicinsk hjælp ved siden af kirkens mange aktiviteter som kor, skuespil, studiekredse etc. huset tager form efter sit flade og åbne hierarki, i kontrast til kirken der er placeret ved siden af på en høj, med sine himmelstræbende nygotiske linier.
En forplads til bygningen inviterer til ophold og kontakt borgerne imellem. Bygningen understreger en allé af lindetræer med en langstrakt facade støbt i beton, for at åbne sig til en amfiscene isoleret fra gadens larm.

En / entasis participated in an international competition for a parish community centre in riga, latvia. the character of the house is that of a local centre offering family consulting and medical help next to the multiple church acti-vities like choir, theatre, study circles, etc. the house is shaped in accordance with its flat and open hierarchy in contrast to the church which is placed next to the centre, on a hill, with its towering modern gothic lines.
The space in front of the building is an invitation for the citizens to pause and interact. The building points out rows of linden trees with an elongated facade cast in concrete and opens to an amfiscene that lies isolated from the noise of the street.
riga_indgang
riga_kontekst

riga_door

riga_indgangsparti

riga_interieur

riga_kirke

riga_loft