smørblomsten – vi vil ha villa


Projekt / project: ny institution på frederiksberg
År / year: 2011
Adresse / location: frederiksberg
Bygherre / client: frederiksberg kommune
Areal / size: 1.700m2
Entreprisesum / contract sum: ca. 35 mill. Kr.

Dk / Entasis deltog i totalrådgivningskonkurrencen om en integreret daginstitution på frederiksberg. Konkurrencen blev afholdt som en 2 trins konkurrence, hvor 3 projekter gik videre i 2. fase. Vores projekt blev udvalgt til at deltage i 2. fase.
Projektet søger at nedskalere og hjemliggøre en stor institution så oplevelsen bliver i øjenhøjde med børnene og bygningen i skala med den villabebyggelse, der grænser op til området.
Projektet førte begrebet bæredygtighed til dørs ved at opføre husenes konstruktioner i massive træelementer.

En / Entasis participated in a competition for an integrated daycare center in frederiksberg. The competition was held as a 2 step competition in which 3 projects went ahead to the second phase. Our project was selected to participate in the 2nd phase.
The project seeks to scale down the size of the big institution in order to create an experience suited for children, and to keep the scale of the surrounding villas in the area.
To ensure the project’s total sustainability, the constructions of the house was of massive wood elements.

smørblomsten magitrappe

smørblomsten nordfacade