søtorvet


Projekt / project: bybygning, konkurrence
År / year: 2010 –
Adresse / location: søtorvet, silkeborg
Bygherre / client: silkeborg kommune
Areal / size: grundareal 4 ha, bygninger ca. 65.000m2, pkælder 25.000m2
Entreprisesum / contract sum:

dk / Søtorvet har gennem en menneskealder stået som en gold trafik og parkeringsflade, der adskiller den gamle bydel fra Papirfabrikken.
En ny bydel i det centrale silkeborg tager afsæt i den eksisterende grønne bydel langs Gudenåen. Strukturen af fritstående gamle fredede bygninger med museet som ankerpunkt forlænges og fortættes. En byhave ud mod Silkeborg Langesø skabes.

en / For a lifetime søtorvet has been a barren place for trafic and parking, a place that separates the old part of the city from the paper factory.
A new city part in the central silkeborg is based on the existing green city on the banks of gudenåen. The plan of free standing old listed buildings, with the museum as an anchor point, is expanded and densified. A new city garden is created towards silkeborg langesø.

søtorvet fra Silkeborg Langsø

søtorvet flyby

søtorvet situationsplan

søtrovet snit fra Silkeborg Langsø til papirfabrik

søtorvet ved papirfabrikken