viby syd


Projekt / project: nybygning, konkurrence
År / year: 2010 –
Adresse / location: viby syd, aarhus
Bygherre / client: aarhus kommune
Areal / size: bygning 3.000m2, landskab 1.200m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 40 mill.kr., landskab 5.2 mill.kr.

dk / I den vigtige opgave om at opgradere viby syd står entasis sammen med Alectia som vindere af rådgivningen knyttet til en ny bygning, der skal rumme 100 kommunale grønne arbejdspladser.
Aarhus har sat sig ambitiøse mål med at gå forrest som ansvarligt bysamfund i Danmark. I 2030 – om kun 19 år – skal byen være CO2-neutral. Ved beslutningen om at bygge 100 kommunale arbejdspladser i Viby Syd har Aarhus Kommune åbnet for en styrkelse af områdets sociale, kulturelle og miljømæssige bæredygtighed.
Det grønne hus, der står kubistisk med minimale overflader, kan imødekomme almindelige og kendte strategier til indfrielse af Energiklasse 0 alternativt Passiv Hus Klasse. Samtidig sikrer den konstruktive fleksibilitet huset en lang levetid, uden at der er behov for omfattende indgreb. Husets vugge til grav-regnskab er særdeles gunstigt. Et hus der kan stå i 200 år er i sig selv særdeles bæredygtigt.

en / In the important task to upgrade Viby syd, entasis and Alectia won the competition relating a new building that will house 100 municipal green workspaces.
Aarhus has set ambitious goals to lead the way as a responsible urban community in Denmark. In 2030 – in only 19 years – the city must be CO2 neutral. The decision to build 100 municipal workspaces in South Viby, the Municipality of Aarhus has opened for a strengthening of the area’s social, cultural and environmental sustainability.
The green house, which is shaped as a cube with minimal surfaces, can accomodate ordinary and familiar strategies of meeting the energy range 0 or alternatively the Passive House Class. At the same time the constructive flexibility ensures the house a long lifespan without need for extensive changes. The buildings ’cradle to grave’ account is extremely favorable. A house that can stand for 200 years is in itself highly sustainable.

viby syd facade