sionsgade


Projekt / project: nybygning daginsitution
År / year: 2011
Adresse / location: sionsgade, østerbro
Bygherre / client: københavns kommune
Areal / size: 3.000m2
Entreprisesum / contract sum: 55-90.0 mill. Kr.

dk / Entasis deltog i konkurrencen om en integreret daginstitution på gasværksgrunden på Østerbro. Konkurrencen blev afholdt som en totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation. Bygherren havde fået udarbejde et styrende dispositionsforslag som udgangspunkt.
I huset satte vi høje mål for bæredygtighed – ikke mindst synligheden af denne for kvarteret, men også for børnene, der vil tillære sig en ny livsstil som konsekvens af en positiv bæredygtig hverdag.
Huset er bygget op omkring en cirkel, der referer til østerbros gamle gasværk, en form, der også vidner om bæredygtighed, cirkulation og kredsløb. Facaden fuldender formen og beklædes med frodige grønne planter, og udefra ses huset som et magisk centrum for mødet mellem natur og kultur.

en / entasis participated in the competition of an integrated daycare center on the site of the old gasværk in østerbro. Preceding the competition the client had developed a guiding conceptual proposal.
We set high goals for sustainability – not only the visibility of this for the neighbourhood, but also for the children, who will learn a new lifestyle as a consequence of a positive, sustainable day.
The house is based on a circle, which refers to the old gasværk, a shape that also defines sustainability and circulation. The facade completes the shape and is made of lush green plants. From afar the house looks as a magical center for the juxtaposition of nature and culture.

sionsgade indgang

sionsgade situationsplan