renbaek_forside_500x500

renbæk kirke og samlingshus


renbaek_forside_500x500
renbaek_skovaften

Projekt / project: nybygning kultur
År / year: 2011 –
Adresse / location: skærbæk
Bygherre / client: renbæk statsfængsel
Areal / size: bygning 375m2, landskab 520m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 5.8 mill. Kr., 1.1 mill. Kr.

dk / Sogne- og fængselspræst Claus Helsbøl og statsfængslet Renbæks beskæftigelsesleder Peer Bendtson har initieret projektet.
Renbæk statsfængsel er det eneste fængsel i landet, der ikke råder over faste lokaler til religiøse handlinger. Fængslet har på trods heraf et imponerende kulturliv og har derfor engageret entasis til at forestå udarbejdelsen af et hus til disse formål.
Landskabet består primært af brede kostede betonstier der fører til husets “have” – en 40 meter lang og 8 meter bred betonflade med udsparinger i til frugttræer med hængekøjer, en værkstedsplads til en arbejdende kunstner og et opholdsareal til udespisning.

en / Parish and prison priest Claus Helsbøl and state prison Renbæks employment manager Peer Bendtson has initiated the project.
Renbæk state prison is the only prison in the country which has no permanent rooms for religious activities. In spite of that the prison has an impressive cultural life and has therefore commisioned entasis for a house for these purposes.
The landscape consists mainly of broad swept concrete paths leading to the house’s “garden” – a 40 meter long and 8 meter wide concrete surface with hollows for fruit trees with hammocks, a workshop space for a working artist and a seating area for out door dining.

renbaek_vaabenhus

renbaek_alter

renbaek_terasse

renbaek_skovaften

renbaek_skov

renbaek_skov

renbaek_mark

renbaek_kirkerum

renbaek_interieurrum

renbaek_facade

renbaek_bibliotek