jægersborg_facade500x500

jægersborghave


jægersborg_facade500x500

Projekt / project: nybygning plejecenter, ældre- og plejeboliger
År / year: 2011 – 2014
Adresse / location: jægersborg allé, gentofte
Bygherre / client: gentofte ejendommme
Areal / size: 6700m2
Entreprisesum / contract sum: 115 mill. Kr.

dk / Entasis har sammen med Moe & Brødsgaard, HHM og Marianne Levinsen vundet konkurrencen om 72 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter, beliggende på historisk grund i samspil med den fredede bebyggelse Jægergården.
En ny park med et nyt slot, med nye længe- og sidebygninger skal invitere alle indenfor. Målet er at skabe et uformelt hus i en menneskelig skala og i et menneskeligt tempo med udadvendte funktioner og et landskab, der inviterer til uformelle møder. For beboerne handler det om rumlighed og diversitet. Det skal være muligt at vælge det lille intime rum samt til andre tider det åbne forløb til det store landskab. Individets trivsel er i centrum fleksibelt byggeri.

en / with teammembers Moe & Brødsgaard, HHM and Marianne Levinsen, entasis won the competition for 72 senior residences with additional service facilities. The project is located in a historic site next the the listed buildings of Jægergården.
A new park with a new castle, with new wings and side buildings will invite everyone inside. The goal is to create an informal house in a human scale and a human pace, with outgoing functions and a landscape that offers informal meetings. For the inhabitants the house will mean spaciousness and diversity. They can choose the small intimate space or at other times open sequences of rooms leading to the grand landscape. The wellbeing of the individual is at the center of a flexible house.

jægersborg_gårdrum_500x500

 

jægersborg_interiuer_500x500