thomas b thriges gade


Projekt / project: bybygning
År / year: 2012 –
Adresse / location: odense midtby
Bygherre / client: odense kommune og realdania
Areal / size: 6 ha., etageareal 60.000m2, Pkælder 28.000m2
Entreprisesum / contract sum:

dk / En enig dommerkomité udpegede i februar 2012 Entasis som vinder af den internationale projektkonkurrence om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Oplægget fra vinderteamet blev udvalgt, fordi det på fornem vis lever op til Odense Kommunes og Realdanias visioner for den nye bymidte.

Udtalelse fra Anker Boye, borgmester i Odense Kommune.
”Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et afgørende skridt i Odenses forvandling fra stor dansk by til dansk storby, og oplægget fra Entasis understøtter i høj grad visionen om en bæredygtig bymidte. Vores ambition er, at projektet skal forvandle den trafikerede gade til en fortættet bymidte, der binder Odense sammen – til gavn for både borgere, besøgende og erhvervsliv.”

Odense består i dag af en række smukke og velfungerende byrum, som er adskilt af Thomas B. Thriges Gade. Når omdannelsen er færdig, er det planen, at de små og store pladser, smøger og kroge hænger sammen i en ny bymidte, som rummer fire nye kvarterer og otte nye byrum. Under jorden hænger området sammen i en stor og visionær parkeringsanlæg. Catwalken – kælderens fodgængerstrøg – sikrer, at det er nemt at finde rundt, og der vil være opgange til byens rum langs hele forløbet.

en / in february 2012 a unanimous jury selected Entasis as the winner of the international competition about  the transformation of Thomas B. Thriges Gade. The project from the winning team was selected, because it brilliantly complies with Odense municipality and Realdanias visions for the new city center.

a statement by Anker Boye, the mayor of Odense Municipality.
“The transformation of Thomas B. Thriges Street is a crucial step in Odense’s transformation from a large Danish city to a Danish metropolis, and the presentation of Entasis strongly support the vision of a sustainable city center. Our ambition is that the project will transform the busy street into a dense city center, that will tie Odense together – for the benefit of citizens, visitors and businesses. “

today Odense consists of a number of beautiful and functional spaces which are separated by Thomas B. Thriges Street. When the conversion is complete, the plan is that the small and large squares, streets and corners are linked in a new town center, which includes four new neighborhoods and eight new urban spaces. Beneath the street the area is connected in a large and visionary parking facility. The Catwalk – the underground pedestrian street – ensures easy navigation, and along the entire course entrances will ensure connections to the urban space

tbt5000c albani

tct5000c torvehal

tbt5000c passage musikhuset

tbt5000c situationsplan

tbt5000c sammenhæng med p-kælder

tbt5000c parkeringskældre

writing an essay